Vyrovnávacie prestence DN 625 priame

  

označenie A / cm    Hmotnosť / kg Balenie ks / pal Norma
TBS 625/40 4 21 17 DIN 4034
TBS 625/60 6 33 19 DIN 4034
TBS 625/80 8 44 14 DIN 4034
TBS 625/100 10 54 11 DIN 4034
TBS 625/120 12 63 10 DIN 4034
TBS 625/200 20 108 5 DIN 4034

Vyrovnávací prestenec DN 625 šikmý

 

označenie A / cm    Hmotnosť / kg Balenie ks / pal Norma
TBS 625/60-100 6-10 40 10 DIN 4034

Vyrovnávací prstenec pre uličné vpuste DN 450

vyrovnávací prstenec pod mreže 500x500

   

 

označenie H / cm    Hmotnosť / kg Vnútorný priemer D / mm Hrúbka steny t / mm
TBV-Q 390/60/10a 6 23 435 82,5

Vyrovnávací prstenec pre uličnú vpusť DN 500

 

označenie H / cm    Hmotnosť / kg Vnútorný priemer D / mm Hrúbka steny t / mm
TBV 500/40 4 16 435 82,5
TBV 500/60 6 24 435 82,5
TBV 500/80 8 32 435 82,5
TBV 500/100 10 40 435 82,5