Vyrovnávacie prestence DN 625 priame

  

označenie A / cm    Hmotnosť / kg Balenie ks / pal Norma
TBS 625/40 4 21 17 DIN 4034
TBS 625/60 6 33 19 DIN 4034
TBS 625/80 8 44 14 DIN 4034
TBS 625/100 10 54 11 DIN 4034
TBS 625/120 12 63 10 DIN 4034
TBS 625/200 20 108 5 DIN 4034

Vyrovnávací prestenec DN 625 šikmý

 

označenie A / cm    Hmotnosť / kg Balenie ks / pal Norma
TBS 625/60-100 6-10 40 10 DIN 4034