BETÓNOVÁ VODOMERNÁ ŠACHTA

Vodomerná šachta je určená predovšetkým pre umiestnenie, kontrolu a prevádzku vodomeru, alebo iných vodovodných armatúr a náležitostí s ním spojených. 
Bola navrhnutá na základe skúseností a požiadaviek vodárenských spoločností a spĺňa všetky požiadavky na prevádzku.
 
Šachty je možné tiež využívať pre osadenie technologií bazénov, čističiek OV, žúmp, akumulačných nádrží alebo ako objekty na uskladnenie ovocia a zeleniny (nutná inštalácia odvetrania ).
 
 


NADSTAVEC

A / mm    A / mm H / mm t / mm hmotnosť / kg
QH60/60/15/10 800 800 150 100 75


ZÁKRYTOVÁ DOSKA

A / mm    A / mm H / mm Zaťaženie hmotnosť / kg
ZDQ120/90/15/10 1360 1060 200 B125 (12.3t) 250


SKRUŽ

A / mm    A / mm H / mm t / mm hmotnosť / kg
QS120/90/25/8 1360 1060 250 80 200
QS120/90/50/8 1360 1060 500 80 400
QS120/90/80/8 1360 1060 800 80 640
QS120/90/10/8 1360 1060 1000 80 800


VODOMERNE DNO

A / mm    A / mm H / mm t / mm hmotnosť / kg
NQS120/90/100/8 1360 1060 1130 80 1200
NQS120/90/120/8 1360 1060 1330 80 1390
NQS120/90/150/8 1360 1060 1630 80 1420
NQS120/90/180/8 1360 1060 1930 80 1740

 

Plastová vodomerná šachta AK VODO 120/90/150 S


Čistý objem: 1,7 m3
Rozmery: 1200 x 900 x 1500
Hmotnosť  130 kg

Je vyrobená z polypropylénových dosiek technológiou zvárania, je vyztužená proti tlaku zásypovej zeminy. Súčasťou šachty je:

- plastový rebrík

- štandardné vodotesné prestupy

- dva plastové poklopy