Mreža

slúži na zakrytie uličných vpustí, vyrábajú sa z liatiny
 Lapač nečistôt 
zabraňuje prenikaniu nečistôt, ktoré by mohli upchať alebo inak poškodiť kanalizačný systém, vyrábajú sa z pozinkovaného plechu
 Rám 
slúži na osadenie mreže a lapača do kanalizačného systému, je vyrobený z liatiny a betónu, objednáva sa a dodaný je spoločne s mrežou ako jeden celok
    Roznášací prstenec
betónový výrobok, služiaci na vyrovnanie nerovností a nepresností pri osádzaní mreže
 Skruž pre uličné vpuste 

valcový diel, vyrábaný v rôznych variantách, bez stupačiek; osádza sa do strednej časti, čím tvorí stavebnú výšku medzi vtokovou liatinovou mrežou a dnom uličnej vpuste

Dno pre uličné vpuste

Spodný diel vpusteoncový díl šachty, zabezpečující průtok médií.

 

Príklady zostáv