Uličné vpuste sú určené pre stavbu objektov na zachytávanie a odvádzanie dažďových vôd z pozemných komunikácií, alebo z iných verejných priestorov do stokovej siete.

Mreža

slúži na zakrytie uličných vpustí, vyrábajú sa z liatiny
Lapač nečistôt
zabraňuje prenikaniu nečistôt, ktoré by mohli upchať alebo inak poškodiť kanalizačný systém, vyrábajú sa z pozinkovaného plechu
Rám
slúži na osadenie mreže a lapača do kanalizačného systému, je vyrobený z liatiny a betónu, objednáva sa a dodaný je spoločne s mrežou ako jeden celok
    Vyrovnávací prstenec
betónový výrobok, služiaci na vyrovnanie nerovností a nepresností pri osádzaní mreže
    Skruže pre uličné vpuste    

valcový diel, vyrábaný v rôznych variantách, bez stupačiek; osádza sa do strednej časti, čím tvorí stavebnú výšku medzi vtokovou liatinovou mrežou a dnom uličnej vpuste