TBH 1000/1300, zákrytová doska dvojdielna na studne DN 1000

 
TBH 1000/1300
Stavebná výška H : 80 mm
Priemer D : 1300 mm
Hmotnosť:  290 kg
Objem: 0,12 m3
Medzná únosnosť: 5 kNm-2

 

TBH 800/1100, zákrytová doska dvojdielna na studne DN 800

 

TBH 800/1100
Stavebná výška H : 80 mm
Priemer D : 1100 mm

Hmotnosť:  170 kg

Objem: 0,07 m3
Medzná únosnosť: 5 kNm-2

TBH 625/870, zákrytová doska jednodielna na kónus DN 625

 

TBH 625/870
Stavebná výška H : 70 mm
Priemer D : 870 mm

Hmotnosť:  96 kg

 
Medzná únosnosť: 5 kNm-2