Mreže na uličné vpuste

Vtokové mreže, vyrábané podľa stavebných predpisov ČSN EN 124, sa používajú na zakrytie uličných vpustí, osadených na okrajoch vozoviek, na parkoviskách, skladových a iných plochách, kvôli odvedeniu dažďovej vody do kanalizácie. Sú vyrobené z betónu a šedej, resp. tvárnej liatiny. Rám každej mreže je pripravený pre osadenie lapača nečistôt.

KM01 DIN 19583 9/13 D400 - mreža pre uličné vpuste 500x500

liatinová mreža s rámom a nálevkou, trieda zaťaženia D400, materiál betón + šedá liatina
rozmery: 504 x 504 mm
vtokový prierez 910 cm2
Hmotnosť 105kg
štrbina medzi rebrami 35 mm
stavebná výška 160 mm
   

KM12-EUROPA D400 - mreža pre uličné vpuste 500x500

liatinová mreža s rámom a nálevkou, trieda zaťaženia D400, materiál betón + tvárna liatina
rozmery: 500 x 500 mm
vtokový prierez 1300 cm2
Hmotnosť 68kg
štrbina medzi rebrami 35 mm
stavebná výška 160 mm

KM12P-EUROPA D400 - mreža pre uličné vpuste 500x500 s pántom 

liatinová mreža s rámom a nálevkou, trieda zaťaženia D400, materiál betón + tvárna liatina, s pántom
rozmery: 500 x 500 mm
vtokový prierez 1300 cm2
Hmotnosť 68kg
štrbina medzi rebrami 35 mm
stavebná výška 160 mm