Prechodové diely - kónusy 800

Prechodové diely - kónusy 800

 

Označenie H / mm Hmotnosť / kg
TBS - 800-625/350 350 217

Súčasťou výrobku sú stúpadlá DIN 19 555 - B
Charakteristická pevnosť betónu v tlaku na valcoch fck nesmie byť nižšia ako 40 MPa (N.mm-2).