Slúžia ako stavebné objekty pre kontrolu a vstup do kanalizačnej stoky domovej prípojky.

Šachtový poklop

slúži na zakrytie vstupov do šácht, sú vyrobené z betónu a liatiny
 Vyrovnávací prstenec 
betónový výrobok, služiaci na vyrovnanie nerovností a nepresností pri osádzaní šachtového poklopu
Prechodový diel - kónus
valcovo kónický diel, vytvára prechod medzi priemerom šachty a priemerom poklopu
  Šachová skruž
valcový diel, spájajúci dno s vrchnými časťami šachty
 Šachtové dno 
koncový diel šachty, umožňujúci prietok médií