Používaju sa na stavby vstupných šácht k podzemnému vedeniu inžinierskych sietí. Pre stavby studní a žúmp.

Šachtové poklopy

Slúžia na zakrytie vstupov do šácht sú vyrobené z liatiny.
 Vyrovnávacie prstence 
Betónový výrobok služiaci na vyrovnanie nervností a nepresností pri osádzaní šachtového poklopu.
 Prechodové diely - kónusy 
Valcovo kónické diely, vytvárajú prechod medzi priemerom šachty a priemerom vstupných časti.
  Prechodová doska
Prechodová doska sa u šachiet používa vtedy ak v dôsledku nízkej konštrukčnej výšky šachty nie je možné umiestniť do zostavy prechodovú šachtovú skruž. 
 Škruže 
Valcové diely spájajúce dno s vrchnými časťami šachty 
  Šachtové dná  
Koncový diel šachty umožňujúci prietok médií