Prechodové diely - kónusy 1000

Prechodové diely - kónusy 1000

 

Označenie H / mm Hmotnosť / kg
TBS 1000/625/SK 600 475
TBS 1000/625/S 600 432

Gumové tesnenie nie je súčasťou výrobku
Súčasťou výrobku sú stúpadlá DIN 19 555 - B
Charakteristická pevnosť betónu v tlaku na valcoch fck nesmie byť nižšia ako 40 MPa (N.mm-2)