Používajú sa na stavby vstupných šácht k podzemnému vedeniu inžinierskych sietí. Vyrábajú sa s hrúbkou steny 90 a 120 mm.

  Šachtový poklop 

Slúži na zakrytie vstupov do šácht, sú vyrobené z liatiny a betónu.
  Vyrovnávací prstenec 
Betónový výrobok služiaci na vyrovnanie nerovností a nepresností pri osádzaní šachtového poklopu.
Prechodový diel - kónus
Valcovo kónický diel, vytvára prechod medzi priemerom šachty a priemerom vstupnej časti, poklopu..
  Prechodová doska
Prechodová doska sa u šácht používa vtedy, ak v dôsledku nízkej konštrukčnej výšky šachty nie je možné umiestniť do zostavy kónus.
Tesnenie
Na utesnenie spojov medzi jednotlivými betónovými prvkami sa používajú gumené tesniace krúžky alebo špeciálna PUR-pena.
Škruž
Valcové diely spájajúce dno s vrchnými časťami šachty, tvoriace telo samotnej šachty. Všetky skruže sú so zabudovanými poplastovanými stupačkami.
Šachtové dno
Koncový diel šachty, umožňujúci prietok médií.