Mreža  s rámom

slúži na zakrytie uličných vpustí, vyrábajú sa z liatiny
Lapač nečistôt
zabraňuje prenikaniu nečistôt, ktoré by mohli upchať alebo inak poškodiť kanalizačný systém, vyrábajú sa z pozinkovaného plechu
     Vyrovnávací prstenec 
betónový výrobok, služiaci na vyrovnanie nerovností a nepresností pri osádzaní mreže
      Skruže pre dvorné vpuste      

valcový diel, vyrábaný v rôznych variantách, bez stupačiek; osádza sa do strednej časti, čím tvorí stavebnú výšku medzi vtokovou liatinovou mrežou a dnom uličnej vpuste

 Dná pre dvorné vpuste 

Spodný diel vpuste

 

Príklady zostáv