skruže 1500

skruže 1500

Označenie H / mm Hmotnosť / kg
TBS - 800/250 - S 250 150
TBS - 800/500 - S 500 300
TBS - 800/1000 - S 1000 600

Gumové tesnenie nie je súčasťou výrobku
Súčasťou výrobku sú stúpadlá DIN 19 555 - B
Charakteristická pevnosť betónu v tlaku na valcoch fck nesmie byť nižšia ako 40 MPa (N.mm-2)