Prechodová doska

Prechodová doska

Označenie H / mm Hmotnosť / kg
TBS - 800-625/615 615 360
TBS - 800-625/365 365 180


Gumové tesnenie nie je súčasťou výrobku
Súčasťou výrobku sú stúpadlá DIN 19 555 - B

Charakteristická pevnosť betónu v tlaku na valcoch fck nesmie byť nižšia ako 40 MPa (N.mm-2)